image

JAAR:
2023

PROJECTNAAM: 
Hatertseweg

Plaats: 
Nijmegen

Status:
Vergunning verleend

Projectomschrijving

Transformatie met Succes: Van Kapperszaak naar Woningen

In 2023 heeft ons team een uniek project afgerond: de transformatie van een kapperszaak naar wonen en het realiseren van zes zelfstandige woningen. Dit project was niet alleen een uitdaging op het gebied van design en constructie, maar vereiste ook een zorgvuldige navigatie door complexe regelgeving en technische vereisten.

Het Belang van Vergunningrapporten

Voor de realisatie van dit project waren verschillende vergunningrapporten noodzakelijk. Deze rapporten zijn cruciaal om te verzekeren dat de nieuwe woonruimtes veilig, toegankelijk en comfortabel zijn voor de toekomstige bewoners.

  1. Brandrapport: Dit rapport is essentieel om te garanderen dat alle woningen voldoen aan de strikte veiligheidsnormen tegen brandgevaar. Hierin werden zaken als brandwerende materialen, vluchtroutes en brandalarmsystemen uitvoerig geanalyseerd.
  2. Constructieberekening: Deze berekening was noodzakelijk om te bevestigen dat de bestaande structuur van het gebouw de nieuwe woonfunctie kon dragen. Het zorgde ervoor dat de integriteit van het gebouw niet in gevaar kwam tijdens en na de transformatie.
  3. Daglicht en ventilatieberekeningen: Een aangenaam woonklimaat is niet compleet zonder voldoende natuurlijk licht en ventilatie. Dit rapport beoordeelde de lichtinval en ventilatie in elke woning om ervoor te zorgen dat er genoeg daglicht en verse lucht binnenkomt, wat essentieel is voor het welzijn en comfort.
  4. Parkeeronderzoek: Dit onderzoek werd uitgevoerd om te beoordelen of er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving is, een belangrijk aspect gezien de toename van bewoners in het gebied.
  5. Akoestisch Onderzoek: In een stedelijke omgeving is geluidsisolatie van groot belang. Dit onderzoek zorgde ervoor dat de woningen voldoende beschermd zijn tegen stedelijk lawaai en dat de privacy van de bewoners gewaarborgd blijft.

Onze Aanpak en Expertise

Ons team, bestaande uit ervaren professionals, heeft elk aspect van dit project met de grootste zorg behandeld. Door onze expertise in zowel ontwerp als regelgeving, konden we alle uitdagingen efficiënt aanpakken en voldoen aan alle gestelde eisen.

De succesvolle transformatie van de kapperszaak naar wonen en het realiseren van zes zelfstandige woningen is een toonbeeld van ons vermogen om complexe projecten te realiseren. Het voldoen aan alle technische en regelgevende eisen benadrukt onze toewijding aan kwaliteit en veiligheid. Dit project is niet alleen een verrijking voor de buurt, maar ook prachtig project waar we met alle plezier aan hebben gewerkt.

Wilt u ook een dergelijk project realiseren, aarzel dan niet en neem contact op met ons team.

Werkzaamheden Diagrid:
Bouwkundig tekenwerk
Aanvraag en coördinatie van:
– Constructieberekeningen
– Parkeeronderzoek
– Akoestisch onderzoek
– Brandveiligheidsrapport
Indienen aanvraag omgevingsvergunning