Bouwadvies

Voor een aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag) zijn de bouwkundige tekeningen alleen niet voldoende. Om een aanvraag compleet te maken zijn constructieberekeningen en vaak ook de bouwfysische berekeningen bij nodig.  Daarnaast is het erg belangrijk om contact te onderhouden met het bevoegd gezag omtrent de stukken die worden ingediend. Een goed vooroverleg met de gemeente geeft vaak een goed beeld van wat er precies ingediend moet worden.

Diagrid coördineert derden, draagt zorg voor het compleet maken van de nodige stukken en zorgt voor de communicatie met het bevoegd gezag. Hierdoor heeft u tijdens het gehele ontwerp- en tekenproces maar één aanspreekpunt.

Image

Ook een project starten?
Neem contact op met ons!