image

JAAR:
2020

PROJECTNAAM: 
Homberg, Wijchen

Plaats: 
Wijchen

Status:
Omgevingsvergunning verleend

Projectomschrijving

Ook voor het realiseren van een carport heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Hier zijn enkele redenen waarom een vergunning vereist kan zijn voor het bouwen van een carport:

Stedenbouwkundige regelgeving: Gemeenten hebben vaak stedenbouwkundige regelgeving die de esthetiek en het karakter van de omgeving behouden. Dit kan inhouden dat de carport moet passen bij het ontwerp en de architectuur van uw woning en de omliggende gebouwen.

Bouwvoorschriften en veiligheid: De gemeente heeft bouwvoorschriften en veiligheidsnormen opgesteld om ervoor te zorgen dat constructies stevig en veilig zijn. Een vergunningaanvraag voor een carport omvat vaak technische details over de structuur, het materiaalgebruik en de fundering om ervoor te zorgen dat deze aan de vereiste normen voldoet.

Bestemmingsplan: Het kan zijn dat de locatie van uw woning een specifieke bestemming heeft volgens het bestemmingsplan van de gemeente. In sommige gevallen kan een carport niet passen binnen de toegestane bestemming van een perceel, en daarom is een vergunning vereist om van deze regels af te wijken.

Openbare ruimte en nutsvoorzieningen: Een carport kan van invloed zijn op de openbare ruimte, zoals voetpaden, trottoirs of de zichtbaarheid voor verkeer. De gemeente wil ervoor zorgen dat de carport geen negatieve gevolgen heeft voor de infrastructuur en de functionaliteit van de openbare ruimte. Ook kunnen er regels zijn met betrekking tot de aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals water en elektriciteit.

Werkzaamheden Diagrid:
Ontwerp
Bouwkundig tekenwerk
Aanvraag en coördinatie constructieberekeningen
Indienen aanvraag omgevingsvergunning
Het ontwerp:
Homberg Wijchen