Bouwtechnisch tekenwerk

In de basis zijn we in 2009 begonnen met het vervaardigen van bouwkundige tekeningen voor lokale aannemers en particulieren. Anno 2020 werken wij onze ontwerpen uit in zowel 2D als in 3D.

Als bouwkundig teken- en adviesbureau verzorgen wij het bouwtechnisch tekenwerk voor alle fasen van het bouwproces. Hieronder vallen o.a. het maken van de bouwaanvraagtekeningen, werktekeningen, uitvoertingstekeningen en revisiewerk.

Naast bouwtekeningen hebben wij ook ruime ervaring met het maken van ontruimingsplattegronden en zijn wij op de hoogte van de vigerende wet en regelgeving.

De Omgevingsvergunning

Bij een aanvraag omgevingsvergunning dienen wij de bouwtekeningen digitaal in via het omgevingsloket. Vervolgens bevestigd het bevoegd gezag de ontvangen stukken per email of per post . De bouwtekeningen zijn de verder uitgewerkte versie van het schetsontwerp waarbij het ontwerp o.a. wordt getoetst aan het bouwbesluit. Ook wordt het ontwerp constructief onderbouwd door een constructeur d.m.v. statische berekeningen.
Diagrid draagt zorg voor de communicatie en de coördinatie richting de gemeente en de constructeur, zodat de klant altijd 1 aanspreekpunt heeft.

De documentenpakket die wij digitaal indienen bestaat uit:
– Situatie tekeningen
– Plattegrond tekeningen
– Gevels
– Doorsneden
– Principe details
– Kozijnenstaat
– Statische berekeningen (constructeur)
– Bouwfysische berekeningen (Daglicht en ventilatieberekening)
– Bouwbesluittoets

Bij een gedeeltelijke aanpassing van een bestaande gebouw, zoals een dakopbouw of extra verdieping, is het belangrijk om de gemeente een goed beeld te geven wat de bestaande situatie is en de nieuwe situatie gaat worden. Dus Before en After. Het is daarom belangrijk om in de bestemmingsplan goed na te gaan wat wel mag en niet mag.

Bij een reguliere aanvraag heeft de gemeente 8 weken de tijd om de stukken te beoordelen. Na de gunning start de bezwaartermijn van 6 weken. Mocht de omgeving geen bezwaar indienen is de vergunning na deze periode onherroepelijk. Houdt er wel rekening mee dat de gemeente binnen de 8 weken het termijn eenmalig met 6 weken mag verlengen.

Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure van maximaal 6 maanden.

Image

Ook een project starten?
Neem contact op met ons!